Vending af køleskabslågen / døren

Køleskabslågen/døren er fra fabrikken monteret med hængslerne monteret i højre side og håndtaget i venstre.
Normalt åbnes lågen fra venstre side; ønskes det, kan den afmonteres, vendes og genmonteres, således den åbnes i højre side.
På nogle modeller kan tætningslisten afmonteres og ligeledes vendes 180 grader.
Det er vigtigt at sikrer sig en korrekt montering af døren/lågen og at tætningslisten slutter helt tæt til køleskabsrammen efterfølgende.

En kontrol af dette kan evt foretages på følgende måde:

- læg en tændt lommelygte ind i skabet, når der er mørkt udenfor.
- kontroller om der "siver" lys ud langs gummilisten.

Hvis der ikke foretages en korrekt montering kan det medføre:

- at køleskabet trækker falsk luft og en ophobning af rim/is på køleskabets bagpanel kan ske hvorefter en total afrimning er en nødvendighed.
- et merforbrug af strøm.
- at køleskabet ikke fungére korrekt.

Det er din egen opgave at tjekke om installationen er udført korrekt, Scandomestic kan ikke holdes til ansvar for dette.