Fejlfinding af dit køleskab/fryseskab

Problem
Mulig årsag
Køleren fungerer ikke:

Ikke koblet til.

Der er slukket for apparatet.

Kredsløbsafbryderen er sammensnoet, eller der er sprunget en sikring.

Køleren er ikke kold nok:

Kontrollér indstillingen af temperaturstyringen.

Det eksterne miljø kræver måske en anden indstilling.

Døren åbnes for ofte.

Døren lukke ikke helt.

Dørpakningen lukker ikke tæt nok.

Døren lukker ikke ordentligt:

Køleren er ikke nivelleret.

Døren er sat omvendt på eller ikke installeret korrekt.

Tætningen er snavset.

Hylderne sidder ikke ordentligt.

Slukker og tænder ofte:

Temperaturen i lokalet er varmere end normalt.

En stor mængde indhold er blevet lagt ind i køleren.

Døren åbnes for ofte.

Døren er ikke helt lukket.

Temperaturstyringen er ikke indstillet korrekt.

Dørpakningen er ikke tæt nok.

Vibrationer:

Kontrollér at køleren er nivelleret korrekt

Lyset virker ikke:

Ikke koblet til.

Kredsløbsafbryderen er sammensnoet, eller der er sprunget en sikring.

Lyskontakten er sat på “OFF”.

Det virker, som om køleren larmer for meget:

Den raslende lyd kan komme fra kølemidlet, som løber igennem, hvilket er normalt. Når hver cyklus slutter, kan du høre gurglende lyde, som skyldes, at kølemidlet løber igennem i din køler.

Sammentrækning og udvidelse af de indvendige vægge kan forårsage en smældende eller knasende lyd.

Køleren er ikke nivelleret.

En hylder sidder måske løs.